Gebruikersvoorwaarden, privacy verklaring en disclaimer


Privacy verklaring

Privacy is een belangrijk onderwerp op internet. Leentjes Amsterdam respecteert de privacy van haar bezoekers en deelnemers. In deze privacy verklaring wordt beschreven hoe Leentjes Amsterdam omgaat met jouw gegevens.

Persoonlijke informatie 

  • Geboortenaam
  • E-mailadres
  • IP-adres

In het contact formulier worden enkele persoonlijke gegevens gevraagd. We vragen je naam en emailadres. Het e-mailadres wordt gebruikt om je een antwoord te kunnen sturen. Je IP-adres wordt gebuikt om demografische gegevens te verzamelen en om algemene bezoek tendensen te meten. Je IP-adres wordt ook gebruikt als ondersteuning voor het oplossen van technische problemen. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht, verhandeld en/of verspreid.

Cookies
Cookies zijn kleine tekst bestandjes die door veel sites worden gebruikt om informatie te sturen of op te slaan tussen de website en de computer die je gebruikt om toegang te krijgen tot de site. Deze cookies worden opgeslagen in een speciale map in je temporary internet files. Ook Leentjes Amsterdam gebruikt cookies in delen van de website.

Google Analytics
Om webstatistieken bij te houden, gebruikt Leentjes Amsterdam een Google Analytics. Wij hebben daarvoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om ons aan de AVG te houden en privacy voor ons erg belangrijk is, wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en zijn alle opties voor het delen van gegevens met Google uitgezet. Wil je nog meer privacy, dan kun je ervoor kiezen om de cookie die Google Analytics nodig heeft om gegevens te verzamelen, uit te zetten via onderstaande link.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website

Disclaimer
De inhoud van Leentjes Amsterdam is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Leentjes Amsterdam garandeert niet dat deze kennis correct, accuraat, punctueel of anderszins betrouwbaar is. Leentjes Amsterdam s derhalve niet verantwoordelijk voor enige schade die jij of je onderneming zou kunnen lijden door het gebruik van de informatie op deze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jouw geboortenaam en e-mailadres worden bewaard zolang de dienstverlening loopt.
IP-adressen worden zolang de dienstverlening loopt bewaard.
Als een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan geldt deze.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Leentjes Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Leentjes Amsterdam maakt backups van de website.

Vestiginggegevens:
Leentjes Amsterdam
Johann Siegerstraat 18
1096 BH Amsterdam.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Indien je je gegevens wil opvragen, corrigeren of laten verwijderen kun je een bericht sturen naar hallo@marleen.dewebsitebouwman.nl of een brief sturen naar ons postadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Leentjes Amsterdam wijst erop, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact
Als je vragen hebt naar aanleiding van deze privacy verklaring, disclaimer, de informatie op deze site of je ervaringen op deze website dan kan je ons een bericht sturen op hallo@Leentjesamsterdam.nl.